Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1972 3 kovas
 

1. Dr. Jonui Griniui 70 metų 1972/3 kovas; Autorius : J.B.
Dr Jonas Grinius su žmona Alina MiliutyteDr. Jonui Griniui š. m. vasario 21 suėjo 70 metų. Galima

2. Stempužienės - Lapinsko koncertas 1972/3 kovas; Autorius : Matulionytė Daiva
Atėjau į Čikagos Jaunimo centrą sausio 15 apie penkias minutes prieš paskelbtą Aldonos Stempu-žienės

3. Čikagos jungtinė dailės paroda 1972/3 kovas; Autorius : Šileikis M.
Čiurlionio galerijoje Vasario 16 proga, buvo surengta jungtinė, jau tapusi kasmetine, lietuvių dailės

4. H. Šalkausko dailės kelias 1972/3 kovas; Autorius : L. Urv.
Australijos lietuviai dailininkai įsijungė į vietinį dailės gyvenimą daug intymiau negu kituose

5. Mūsų buityje 1972/3 kovas; Autorius : Red.
Vasario 16 minėta visose laisvojo pasaulio lietuvių kolonijose. Pagrindiniai kalbėtojai: New Yorke — dr.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai