Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1972 5 birzelis
 

1. TIES ISTORINIŲ LŪŽIŲ ANGA 1972/5 birzelis; Autorius : Juozas Kojelis
1953 metais rudeniop į Los Angeles buvo atvykęs prof. Kazys Pakštas. Tais metais jam buvo sukakę 60

2. IR STASYS SANTVARAS PERKOPĖ 70 SLENKSTI 1972/5 birzelis; Autorius : J. B.
St. Santvaras (nuotr. K. Daugėlos, 1971)Tai įvyko šiemet gegužės 27 dieną. Tokia proga tenka žiūrėti

3. KRĖVĖS "SKIRGAILA" SCENOJE 1972/5 birzelis; Autorius : Kazimieras Dagys
Gegužės 21 Čikagoje buvo pastatyta Vinco Krėvės drama "Skirgaila". Pastatymą finansavo Neo-Lithuania

4. Kas darosi Olandijoje? 1972/5 birzelis; Autorius : A. Rubikas
Išsivadavimas iš getoHaarlemo (Olandijoje) vyskupas-pagalbininkas dr. Rigobert Koper (pranciškonas)

5. Mūsų buityje 1972/5 birzelis; Autorius : Red.
— Gegužės 21 amerikiečių radijas ir televizija pranešė, ką kitą dieną viso pasaulio

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai