Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1972 7 spalis
 

1. JAUNIMO KONGRESO PASKAITAS PALYDINT 1972/7 spalis; Autorius : J. G.
Šiame numery duodame visas tris pagrindines jaunimo kongreso paskaitas, skaitytas atidarymo ir uždarymo

2. DIDYSIS VISUOMENININKAS 1972/7 spalis; Autorius : Leonardas Andriekus
Prel. Jonui Balkūnui 70 m. sulaukus21 d. prel. Jonui Balkūnui sueina 70 m. amžiaus. Tai Įdomi ir

3. DAR TRUPUTĮ APIE POEZIJĄ IR KRITIKĄ 1972/7 spalis; Autorius : Al. Baronas
Prieš metus pasisakiau "Aiduose", kad mūsuose taip jau iškelta poezija neturi išskirtinio pranašumo,

4. Mūsų buityje 1972/7 spalis; Autorius : Red.
S u v a ž i a v i m a i. — Lietuvos Vyčių 59-sis metinis seimas Clevelande VIII.23-27 vyko "krizės"

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai