Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1972 7 spalis
 

1. Išeivijos lietuvių jaunimo prasmės beieškant 1972/7 spalis; Autorius : ANTANAS SAULAITIS
A. Saulaičio paskaita, skaityta kongreso atidarymo posėdy Čikagoj birželio 30, yra paskelbta "Drauge"

2. LIETUVIŲ KALBOS MOKYMAS ŠEIMOJE 1972/7 spalis; Autorius : Marija Papaurelienė
Rimantas Žukas: Jaunos šeimos portretas (nuotrauka, jaunimo kongreso foto parodoj lai­mėjusi I premiją).

3. LIETUVIŲ KALBOS MOKYMAS ŠEIMOJE 1972/7 spalis; Autorius : Zina Piečaitienė
Jaunimo kongreso atstovų grupė diskusiniame būrelyje. Nuotr. V. KauliausŠiais metais devynių skyrių

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai