Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1972 8 lapkritis
 

1. 'NEEILINĖ" TAMSUOMENĖ 1972/8 lapkritis; Autorius : Alaušius
Mūsų išeivinė bendruomenė negausi, nes vis daugiau faktiškai ji remiasi tik pokario ateiviais. Bet ir

2. LEONARDO ŠIMUČIO 80 METŲ SUKAKTĮ MININT 1972/8 lapkritis; Autorius : Juozas B. Laučka
Nelengva susigyventi su gyvenimi tikrove, kad Leonardas Šimutis, tai vienas šviesiausių, dinamiškiausių

3. Balys Dvarionas 1972/8 lapkritis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Lietuvių muzikų šeima vėl praretėjo: šių metų rugpiūčio 23 Vilniuje mirė Balys Dvarionas —

4. PRISIMENANT DU LIETUVOS DRAUGUS 1972/8 lapkritis; Autorius : J. G.
Būdami maža tauta, mažai esame ir žinomi. Negalime nė daug draugų turėti. Todėl juo labiau turime

5. MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 1972/8 lapkritis; Autorius : Juozas Masilionis
Šeštoji JAV ir Kanados mokytojų, trečioji jaunimo ir antroji tautinių šokių kursų studijų savaitė,

6. INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ SUVAŽIAVIMAS 1972/8 lapkritis; Autorius : J. Gimbutas
Inžinierių ir Architektų Sąjungos suvažiavime Vašingtone spalio 7-8 pirmoj eilėj iš kairės centro

7. Mūsų buityje 1972/8 lapkritis; Autorius : Red.
Vilniuje "aukščiausiasis teismas" IX.25-X.3 teisė 8 jaunuolius, dalyvavusius Kauno demonstracijose po Romo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai