Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1972 9 gruodis
 

1. MOMENTAS JĖGOMS SUGLAUDINTI 1972/9 gruodis; Autorius : Juozas Kojelis
Praėjusiuose JAV-bių prezidento rinkimuose Amerikos lietuviams nebuvo kito pasirinkimo, kaip balsuoti už

2. ŠIMTAS METŲ LINDEI DOBILUI 1972/9 gruodis; Autorius : Juozas Masilionis
Julijonas Lindė, literatūroje žinomas J. Dobilo slapyvardžiu, gimė 1872 lapkričio 17 Dovydų kaime,

3. NOBELIO LAUREATAS — HEINRICH BOELL 1972/9 gruodis; Autorius : Rimvydas Šliažas
1972 metų Nobelio literatūros premija pripažinta vokiečių rašytojui Heinrich Theodor Boll. Po ilgų

4. MIRĖ KONVERTITO ERNEST PSICHARI SESUO, RENANO ANŪKĖ 1972/9 gruodis; Autorius : Vytas V. Gaigalas
Šių metų rugpiūčio 15 mirė žymaus prancūzų filologo Jean Psichari duktė ir Renano anūkė Henriette

5. Mūsų buityje 1972/9 gruodis; Autorius : Red.
— VLIKO seimas posėdžiavo Cleve-lande X1.25 - 26. Išklausytos paskaitos dr. S. A. Bačkio apie

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai