Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1971 7 rugsejis
 

1. FACTA CLARA SINT 1971/7 rugsejis; Autorius : Juozas Kojelis
Prel. M. Krupavičius, tuometinis VLIKo pirmininkas, pirmajai Lietuvos diplomatų ir VLIKo atstovų

2. Prof. V. Marijošius 1971/7 rugsejis; Autorius : Jeronimas Kačinskas
Šiame krašte jau nemažai lietuvių aukštai iškilo savo profesijose ir įsiliejo į JAV kultūrinį

3. DAIL V. K. JONYNO 40 METŲ KŪRYBINIO DARBO SUKAKTIS 1971/7 rugsejis; Autorius : Viktoras Vizgirda
V. K. Jonyną pažįstu labai seniai. Prisimenu Kauno meno mokyklos koridorius, kuriuose dūko

4. MONTREALIO LIETUVIAI DVIKALBIŠKUMO STUDIJOJE 1971/7 rugsejis; Autorius : Algis Norvilas
Psichologijos mokslui po antro pasaulinio karo žengiant sparčiai į priekį, išaugo visa eilė naujų

5. SUVAŽIAVIMAI, STOVYKLOS, STUDIJŲ SAVAITĖS 1971/7 rugsejis; Autorius : Red.
Lituanistikos instituto suvažiavimasSvarbiausias šios vasaros suvažiavimų buvo ir pats pirmasis —

6. MŪSŲ BUITYJE 1971/7 rugsejis; Autorius : Red.
— Amerikiečių žurnalistas Ana-tole Shub rugpiūčio 7 eilėj amerikiečių dienraščių (The

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai