Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1971 8 spalis
 

1. JUCEVIČIAUS "TAUTA" PRIEŠTARAVIMŲ PINKLĖSE 1971/8 spalis; Autorius : Antanas Paškus
Savo straipsnių ir paskaitų rinkinyje "Tauta tikrovės ir mito žaisme" (Putnam 1970, 174 psl., kaina 3

2. ŠYPSNIAI APIE TAUTOSAKINĮ MIESTELĮ 1971/8 spalis; Autorius : Jonas Grinius
Česlovas Grincevičius, Geroji vasara, mozaikinis romanas, Chica-go 1970, Lietuviškos knygos klubas, 263

3. APYSAKAITĖ SENIMUI 1971/8 spalis; Autorius : Vytautas A. Jonynas
Jaustis vienišu, nesuprastu, nepritampančiu yra būsena, kuri persekioja mus visus. Maždaug nuo lopšio

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1971/8 spalis; Autorius : Red.
DIDŽIOSIOS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJOS 1529 METŲ STATUTAS. Vertė Jonė Deveikė. Vertimą spaudai parengė,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai