Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1971 8 spalis
 

1. NETEKOME INFORMACIJOS FRONTO KOVOTOJO 1971/8 spalis; Autorius : Algirdas Budreckis
"Tik reikia daugiau noro, pasišventimo tautini darbą dirbti". — Jonas JutkevičiusKun. Jonas Jutt -

2. DANUTĖS STANKAITYTĖS REČITALIS 1971/8 spalis; Autorius : Vladas Jakubėnas
Danutė Stankaitytė šiuo metu yra viena iš žymiausių asmenybių mūsų dainininkų tarpe. Apdovanota iš

3. DVIEJŲ RECENZIJŲ PARAŠTĖJE 1971/8 spalis; Autorius : Aloyzas Baronas
"Aidų" žurnalo pavasariniuose numeriuose buvo išspausdintos Vytauto A. Jonyno dvi recenzijos, gana

4. MŪSŲ BUITYJE 1971/8 spalis; Autorius : Red.
— JAV LB 20 metų veiklos sukaktis iškilmingai minėta New Yor-ke X.8-10. Penktadienį atidaryta J.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai