Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1971 9 lapkritis
 

1. DĖL KO REIKĖTŲ SUSIMĄSTYTI KULTO MINISTRUI RUGIENIUI 1971/9 lapkritis; Autorius : R. Ramelis
Nuoširdžiai džiaugiamės viskuo, ko lietuviai gali pasiekti net okupacinėmis sąlygomis. Solisto V.

2. PROF. J. ERETAS 75 METŲ VIRŠŪNĖJ 1971/9 lapkritis; Autorius : Juozas Girnius
Prof. dr. Juozas Eretas pereitą mėnesį atšventė 75 metų amžiaus sukaktį. Platesniu straipsniu mūsų

3. DAIL. E. M. BUDRYS 1971/9 lapkritis; Autorius : J.P.
Mažai lietuvių užsiliko Švedijoje. Mažai apie juos ir žinome. O tačiau yra jų tarpe tokių, kurie

4. "AIDUČIŲ" IR ŠALČIŲ LENGVOSIOS MUZIKOS KONCERTAI 1971/9 lapkritis; Autorius : Daiva Matulionyte
Kiekvienoje meno srityje tenka susidurti su įvertinimo problema: naudoti absoliutų estetinį matą ar

5. APIE L.B., IŠEIVIŲ PARTIJAS IR KITUS DALYKUS 1971/9 lapkritis; Autorius : A. Gailiušis
"Naujienose" (nr. 172-174) nežinomas Vyt. Vaičiulis (toliau žymėsiu V. V.) atsiliepė į mano straipsnį,

6. BEDARBĖ, BELAISVĖ IR BETVARKĖ 1971/9 lapkritis; Autorius : Pr. Skardžius
Seniau raštų kalboje buvo dažniau vartojama, dabar rečiau besutinkama bedarbė "darbo nebuvimas,

7. ISPANIŠKOS AMERIKOS POEZIJA 1971/9 lapkritis; Autorius : Pov. Gaučys
Žvilgsnis į Pietų Amerikos žemynąIspaniškos Pietų Amerikos kontinentą sudaro įvairios etninės

8. MŪSŲ BUITYJE 1971/9 lapkritis; Autorius : Red.
XVII Kanados lietuvių diena vyko St. Catharines X.9-10. Buvo jon suvažiavę lig-į 1000 žmonių: tiek buvo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai