Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1971 10 gruodis
 

1. ANGLIŠKOJI LITUANISTINĖ ENCIKLOPEDIJA 1971/10 gruodis; Autorius : Juozas Girnius
(Tęsinys iš pereito numerio )Teisingas nusistatymas duoti mūsų angliškojoj enciklopedijoj ir tuos

2. LIETUVOS MIŠKŲ ŪKIO STUDIJA 1971/10 gruodis; Autorius : Dr. Zenonas Prūsas
Dr. Antanas skėrys. Lietuvos šiol mes neturėjome tokio veikalo, kuris išsamiau pavaizduotų mūsų

3. ČIČINSKYNĖS SUTEMOSE 1971/10 gruodis; Autorius : Vytautas A. Jonynas
"Semper ignorabimus". Ar ne Goethe pasakė, kad istorija tai knyga, užrakinta septyniais užraktais? Dar

4. M. MARTINAITIS — SIELOS PROVINCIJOS POETAS 1971/10 gruodis; Autorius : Pranas Visvydas
Marcelijus Martinaitis (g. 1936) yra įvykio poetas, tragiškos ar keistos situacijos pasakotojas, kaip toks

5. IŠ VEIKALŲ SVETIMOMIS KALBOMIS 1971/10 gruodis; Autorius : Dr. Tomas Žiūraitis
L TEOLOGIJA1. Tikėjimo ir istorijos teologiška prasmėW. Kasper: Glaube und Geschichte,Grunewald Verlag,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai