Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Pasirodė „N. Aušros“ ir antrasis numeris PDF Spausdinti El. paštas
* Pasirodė „N. Aušros“ ir antrasis numeris. Jis estetiniu atžvilgiu daro jau žymiai geresnį vaizdą. Susidorota jau ir su techniniais sunkumais, kurių pasitaiko nebent vienas kitas, apstu žymiųjų dailininkų paveikslų reprodukcijų. Skaitytojai išvysta taip pat seniai rašomo V. Krėvės veikalo „Dangaus ir žemės sūnus“ ištrauką, prof. K. Pakštas rašo apie maskolijos izoliaciją ir atsitvėrimą nuo Vakarų kultūrinio pasaulio geležine uždanga, Pr. Juras vertina svarbiausius Amerikos lietuvių kultūrinės ir tautinės veiklos veiksnius etc.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai