Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
O. MIKAILAITĖS PASAKOS VAIKAMS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Mirga G.   
Šias metais pasirodė Pupučio pasauliukas, Onos' Mikailaitės pasakų rinkinys nuo trijų iki aštuonerių metų vaikams. Piešiniai — pačios autorės. Išleido Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys, Putnam, Conn. 1974. Didelio formato, 95 psl.
Kiekvienas lietuviukas turėtų susipažinti su peliuko Pupučio nuotykiais: jie juokingi, užintriguojantys ir tuo pačiu pamokomi.

Puputis įkrenta į rašalinę, grįžta išsigandęs namo ir bando įtikinti Mamą, kad tai jis — Puputis. Vaikai juokiasi. Vėl — Pupučio uodega sutinusi, skauda. O Puputis skundžiasi Mamai, kad tai sloga. Vaikams tai labai juokinga. Puputis susipažįsta su margais rudens lapais ir džiaugiasi, kad gal ir jis rudenį paraudonuos. Šitokie Pupučio išvedžiojimai verčia vaikus juoktis. Jie jaučia, kad jų draugas kaip ir jie — dar daug iš Mamos gali išmokti. Tačiau tuo pačiu mato, kad jie patys už tą draugą gudresni. Ir tai yra smagu.

Įtampa dažniausiai sukuriama taip: vaikas žino, kad peliukas yra atsidūręs keblioj padėty, ir žino, kad nei Puputis, nei kiti veikėjai to nežino. Vėl — vaikas jaučiasi gudrus. Tuo pačiu jam knieti sužinoti, kokios bus išdavos, kaip viskas išsispręs. Pvz.. Puputis įlenda į pirštinę. Kai moteris įkiša pirštus, jis jai iš baimės įkanda. O ji tuojau spiegia, kad pirštinė įkando, policiją reikia saukti. Vaikas iš anksto žino, kad nieko gero negali iš to į pirštinę įlindimo išeiti. Ir su įtampa laukia sužinoti, kas nutiks draugui, kaip jis išsigelbės.

Beskaitydami (ar besiklausydami' vaikai ne tik juokiasi, bet ir mokosi: Puputis ilgai ir nesėkmingai krautuvėje ieško dovanos Motinos dienai. Pagaliau randa gražią ramunę arti namų. Vadinasi, kas brangu ir gražu, nerasi toli, bet arti namų. Vieną naktį ragana apsilanko pas luputį, bet niekaip nepajėgia išgąsdinti apsimiegojusio peliuko. Jis ją išmokina šypsotis. Išvada: iš išorės nespręsk, koks žmogus tikrai yra.

Iliustracijų gausu. Jos, kaip ir pasakos, juokingos ir mielos.
Puputis yra senas jaunųjų "Eglutės" skaitytojų draugas. Jo nuotykiai, pakartotinai skaitomi, jiems vis neatsibosta. Užtat šis rinkinys patiks jauniesiems skaitytojams. Tėvai turėtų jį parūpinti savo vaikams.
Mirga G.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai