Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
A. Gudaičio jubiliejus PDF Spausdinti El. paštas
Šių metų liepos 29 sulaukė 70 metų amžiaus tymus mūsų dailininkas Antanas Gudaitis. Su A. Samuoliu, V. Vizgirda ir kt. jis buvo dalyvis savo meto jaunosios dailininkų kartos Ars grupės, kuri pasuko Lietuvos dailę modernia Vakarų meno kryptimi. Viršuje matome dail. A. Gudaitį kairėj) savo ateljė Vilniuje su svečiu dail. V. Vizgirda (1966, A. Kunčiaus nuotrauka). Puslapio dešinėj pusėj viršuje —paveikslas "Motina su vaiku", nutapytas 1931 ir išstatytas Ars grupės pirmoj parodoj (1932). Puslapio dešinėje režisieriaus J. Miltinio portretas, taip pat ir kito puslapio paveikslas priklauso dabartiniam jo kūrybos laikmečiui. Be to, 361 puslapy įdedame dar vieną jo kūrinį — Vilniaus peizažą (1943). Dail. A. Gudaičiui linkime kūrybinės energijos, naujus užmojus bevykdant. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai