Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DANGUOLĖ STONČIŪTĖ. PDF Spausdinti El. paštas
DANGUOLĖ STONČI0TĖ, kurios darbais iliustruojame šį numerį, yra jauna dailininkė, Chicagos Mundelein kolegijoj dailės studijas baigusi šį pavasarį ir Čiurlionio galerijoj IX.20-29 surengusi savo pirmąją individualinę parodą. D. Stončiūtė jau yra pasireiškusi ir kaip knygos dailininkė. Ji sutiko talkinti ir parengtosios monografijos apie Pr. Dovydaitį meniniu apipavidalinimu.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai