Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
JUOZAS BRAZAITIS PDF Spausdinti El. paštas

JUOZAS BRAZAITIS (Lietuvoj — Ambrzaevičius) mirė South Orange, S.J.. lapkričio 28 d. Lygiai prieš metus mūsų žurnale (1973 gruodžio numery) A. Maceina išsamiai jį apibūdino kaip Lietuvos laisvės kovotoją, kuris vadovavo 1941 m. birželio mėn. Tautos sukilimo pastatytai Lietuvos Laikinajai vyriausybei ir vėliau visą laiką dalyvavo Lietuvos laisvinimo darbuose. Bus dedama pastangų gauti panašiam straipsniui, kuriame prof. Juozas Brazaitis būtų aptartas kaip mokslo žmogus — literatūros teoretikas ir istorikas. Kitame numery perspausdinsime iš "Židinio" paskutinio. 1940 m. gegužės - birželio, numerio prof. J. Brazaičio nepriklausomybės metų paskutinį studijinį straipsnį apie poetą Faustą Kiršą, nuo kurio mirties šiemet sukako dešimt metų.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai