Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Istorikai PDF Spausdinti El. paštas

Šį rudenį trys mūsų istorikai šventė amžiaus sukaktis. Dr. Jonas Puzinas (pirmasis iš kairės) rugsėjo 18 sulaukė 70 metų amžiaus (apie jį "Aiduose" buvo V. Trumpos straipsnis 1965 metų Nr. 9). Dr. Juozas Jakštas (viduryje) rugsėjo 9 pasiekė 75 metų amžiaus (šio žurnalo 1970 metų Nr. 8 jį apibūdino V. Trumpa). To paties 75 metų amžiaus spalio 14 sulaukė dr. Antanas Kučas (V. Gidžiūnas jį aptarė šio žurnalo 1970 metų Nr. 9). Visiems trims jubiliatams geriausi linkėjimai.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai