Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Iš spaudai paruošto eilėraščių rinkinio „Apeigos“ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KAZYS BRADŪNAS   

PROTĖVIŲ DAUSOS

Ten sėdite aukštam vėlių suolely

Su ąžuolo vainikais ant galvų,

Kur amžino pavasario šakelės

Pašlaitėm dangiškų kalvų

Po jūsų kojomis žaliuoja ...


Kur ganosi kovų žirgai baltieji,

Laukiniai, nesuvaldomi, laisvi,

Ten saulė motina tarp jūsų rankų skrieja

 

Ir debesys balti, balti...


ŽIRGAS

 

Tik pridėk prie mano kaklo ranką

Ar jauti nerimstantįjį kraują,

 

Kurs mane, kaip įtemptąjį lanką,

 

Laiko virpantį... ir šauja

 


Tartum strėlę į akiratį toliausi,

 

Ir aš prigulu prie žemės lyg liepsna

 

Tik pridėk prie mano kaklo ausį —

 

Srūva kraujo pergalės daina.


TAUTODAILĖ

Šimtas saulių akina mane,

Kurtina pragydę rojaus paukščiai.

Tulpių išsiliejusiam tvane

Tartum lašas mariosna įplauksiu


Ir ištirpsiu amžių bangose...

O neišmatuojama gilybė!

Grimsta jon apsvaigusi dvasia —

Praeitis ten, dabartis ir amžinybė.


Šimtas saulių akina mane,

Kurtina pragydę rojaus paukščiai.

Tulpių išsiliejusiam tvane

Laiko užsimiršusio palauksiu....

 

IŠTROŠKUS

Duok man šalto šulinio vandens

Iš tamsios senolių priemenios —

Bus tvankioj kelionėje lengviau.

Ir ąsotį sklidiną griebiau...

O nutiško į rankas, į saujas

Ašaros ir kraujas.

 

TĖVIŠKĖS PAPĖDĖJ

Eisim, eisim tėviškės papėdėn,

Kur žaliuoja sodas, kur namai.

Toji žemė, ta gimtoji mudu veda,

Mudu šaukiasi namo tėvų tėvai.


Ir nurimsime tik tėviškės papėdėj,

Ten kur dulkėse tėvų tėvai,

Kur iš dulkių keliasi ir žydi,

Ir siūbuoja nokstantys javai.


Telesforas Valius. PIRMASIS (medžio raižinys pagal K.Bradūno poemą "Maras")


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai