Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ADOMO GAL:DIKO LIETUVIŲ DAILĖS GALERIJOS VAIZDAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vytautas Maželis   

Didžiojoj salėj prie A. Mončio skulptūros "Dialogas". Žiūrint iš kairės: Stepas Zobarskas, prov. T. Jurgis Gailiušis, T. Leonardas Andriekus, Antanas Vaičiulaitis, Viktoras Vizgirda

Galerijos kampelis prie laiptų. Žiūrint iš kairės aukštyn: V. Petravičiaus, J. Pau-tieniaus ir B. Murino paveikslai

Viena iš galerijos sienų. Iš kairės: V. K. Jonyno, V. Igno, T. Valiaus paveikslai ir V. K. Jonyno skulptūra Šv. Pranciškus Asyžietis
Galerijos steigėjas prov. Tėv. Jurgis Gailiušis prie A. Mončio skulptūros "Dialogas". Aplink Adomo Galdiko paveikslai
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai