Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KOTRYNA GRIGAITYTĖ   
MALDA Į MŪZĄ

Gana tylos.
Apsupk mane žodžių šiluma.
Ne tam gimiau ant saulėtų
žemės-pečių,
kad sušalčiau be laiko.
Driekiasi per mėlyną dangų
baltos paukščių pėdos —
atspindys mano šerkšno kelio.
Vėjo rodyklė krypsta į šiaurę . . .
aš atsigręžiu prieš vėją.
Apsupk mane žodžių šiluma,
žodžių,
kurie dar neišsakyti.

PER VIENĄ NAKTĮ

Visus išsėmiau šulinius,
Visus sodus palaisčiau.
Mačiau mėnulį gulintį
Ant keturių pašvaisčių.

Mačiau, šešėliai balzgani
Visais keliais keliavo —
Šią nakt prie lango . . . taip arti
Šaka nulūžo klevo.

Erdvėlaukiuos dangaus ženklai
Auksinėm bitėm skraido.
Kur akimis neužmatai,
Kyla giesmė be aido —

Be aido žingsniai tolinas,
Į vieną upę liejas.
Tyla varpus paskolina —
Suskaldo mauzoliejus.

AKIMIRKA

Kai sapnas bėgs pro šalį
Bejuokindams žvaigždes,
Trapiam stiklo namely
Žvakutė man užges.

Gerai įsižiūrėję,
Jūs rasite mane
Sparneliais prisišliejus
Erškėtrožės lape.

NAUJI METAI

Ranka pasiekiamas saulėleidis už girios
ir denesų karūnoj properša naujos dienos.
Pailsę metai valtimi lėčiau vis irias
nuslenkančia srove — be atvangos.

Pragyskit, gervės ir laukinės žąsys,
pragyskit kanklių nerimu
ir laukžiedžio verksmu.
Tegu šiaurys išgirsta, nusinešęs,
žydėjimo dienas birželio vidury,
kai vasara patvinus sėmė kalnus
ir naktys nesutemo lig gaidžių.

Tegu išgirsta aimanas ir skundą,
kai metai vis nauji bėgs tuo pačiu keliu,
kur mūsų godos, pasakos ir viltys
pusnynuose baltuos vis rymo kryželiu.

PRIEŠ NAUJĄ DIENĄ

Nubrauk lūpų sopulį
prieš naują dieną.
Praverk akis pažadėtai šviesai.
Numeski sunkų apavą
prieš neišvaikščiotą kelią.
Su kiekviena minute
išsilaisvinimas ateina,
nešdamas poaušrio lengvumą,
šerkšno tylą . . .

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai