Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Lithuania Through the Ages PDF Spausdinti El. paštas
By Dr. Adolfas Šapoka. 200 Illustrations. Editor T. J. Vizgirda, Architect. Lithuania. Country and Nation I. Atspausta Mūnchene 1948 metais.

Knygų eilėje apie Lietuvą svetimiesiems šis leidinys - Lithuania Through the Ages - užima svarbią vietą. Iš vienos pusės jis duoda trumpą mūsų istorijos apybraižą, o iš kitos gausiom iliustracijom - pavaizduoja nepriklausomą Lietuvos gyvenimą, jos darbo nuotaiką ir pasiektus laimėjimus. Knygos pobūdis reklaminis, propagandinis. Todėl čia atsisakoma gilesnio įžvelgimo bei praskleidimo mūsų istorijos tėkmės. Pati vaizdinė medžiaga atsistoja pirmoje vietoje, o ji paremta gera technika, efektu sudaro gražų ir malonų įspūdį.

Kai iliustracijos prakalba į mus visu savo puošnumu ir pulsuojančiu gyvenimu, tuo tarpu pats tekstas yra kiek vėsokas. Jame jaučiamas skubotumas ir net neapdairumas. Nežinia, kokiose aplinkybėse jis yra atsiradęs, bet šitoje knygoje jis pilnai neatliepia tam lygiui, kurį randame iliustracijose. Tiesa, sunku per 50 įvairių piešinių bei nuotraukų pakaišytus puslapius pravesti mūsų istorijos sintetinį kelią, išvystyti svarbiuosius momentus, pagauti kultūros žiežirbas. Pradėjęs nuo seniausių laikų nuo priešistorinių amžių, autorius greit pereina prie Vytauto ir įklimpsta į lietuvių lenkų santykius. Jiems yra paskirta daugiausia vietos. Dėl to nukenčia kiti svarbūs dalykai, ir mūsų pulsuojanti istorijos tėkmė išblėsta.


Istoriniai paveikslai, sutinkami tekste, dažnai yra dėl perspausdinimo stipriai retušuoti. Gal buvo galima juos pakeisti naujomis reprodukcijomis ar net kūriniais. Tame pačiame tekste patalpinti Mindaugo ir Vytauto portretai irgi gana blankūs. Juos galėjo specialiai padaryti pirmaujantieji mūsų tremties dailininkai - grafikai.
Fotografijų skyrius gausus ir labai įdomus, čia padėta tikrai daug darbo, kol buvo šios nuotraukos surinktos ir parengtos spaudai. Čia beveik neturime nei savo foto archyvų, nei gausiai iliustruotų knygų. Visas rinkimo darbas buvo įvairus. Todėl ilistracijose jaučiama, kur darytos klišės iš knygų (net su stambiu rasteriu), kur kopijuota iš giliaspaudės ar nuotraukų.

Lietuvos vaizdai suskirstyti į 5 skyrius: 1. kraštas ir tauta, 2. pajūris. 3. žemės ūkis, 4. maisto industrija, 4. mokslas, 5. dvi sostinės. Visos nuotraukos kruopščiai parinktos. Čia žiūrima, kad jos būtų meniškos, sultingos. Techniškas išpildymas geras. Stipresnius retušavimus ar matomą kai kur rasterį išperka puošnios, pilnos šviesos ir per visą puslapį išbėgusios nuotraukos. Jo komponavimas lapuose skoningas, ne monotoniškas. Nuotraukas palydi gražūs, dažnai reklaminiai pavadinimai, kurie taip pat papildo kuriamąjį vaizdą ir prisideda prie bendros knygos nuotaikos.

Tarp Lietuvos vaizdų ir paties teksto gilesnio ryšio nėra. Ši spraga yra užpildyta įdomia liečiančia okupacijas bei mūsų tragiką medžiaga. Ji sutvarkyta vaizdžiai ir reklamiškai. Bendras knygos apipavidalinimas puošnus ir skoningas. Jis patrauks visus, ir mums nedarys gėdos. Plačiau išeinant į pasaulį, šis leidinys darosi mums reikalingas, nes jis daug vaizdžiau ir patraukliau už mūsų žodžius kalbės, kas mes esame.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai