Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ KELIAS SUSIJUNGĖ SU MINTIMI PDF Spausdinti El. paštas
Skubiu tempu išvažiuojant tremtiniams iš Vokietijos, likviduojasi stovyklos, išsisklaido chorai, ansambliai, užsidaro seniau buvusios stiprios gimnazijos (Ėichstaetto, Scheinfeldo), laikraščiai netenka savo skaitytojų. Sąlygų verčiami jie gavo sumažinti puslapių skaičių, rečiau išeiti ir pagaliau susijungti. Šitaip vasaros viduryje susijungė „Mūsų Kelias“ su „Mintimi“, sudarydami naują laikraštį, kuris pasivadino „Lietuvio“ vardu. Naujasis laikraštis leidžiamas Memmingene, kur buvo spausdinama „Mintis“.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai