Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
O. V. MILAŠIAUS LAIŠKAS KUN. DR. V. BARTUŠKAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė O. V. MILAŠIUS   


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai