Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
SELECTED POST-WAR LITHUANIAN POETRY. Edited and translated by Jonas Zdanys. Introduction by Rimvydas Šilbajoris. Manyland Books, Inc., New York 1978. Kieti viršeliai. Aplankas Vlado Ziliaus, 318 psl.

TECHNIKOS ŽODIS, 1978 m., Nr. 1 Beveik visas leidinys skirtas Trečiajam Mokslo ir kūrybos simpoziumui. Paskelbtos šios paskaitos: Bronė Lukštaitė-Kovienė — Architektūra ir žmogus; Romualdas Zalubas — Atominė struktūra ir spektrai; Kęstutis Jarašiūnas — Šiuolaikiniai paslaidininkų tyrimo metodai senajame Vilniaus universitete; Jurgis Gimbutas — Vilniaus universiteto 400 m. sukakties paskata išeivijai. Paminėti mirusieji inžinieriai — A. Lapšys ir K. Krulikas.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai