Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
JOSEPH W. GLUHMAN APIE KAZIMIERO ŽOROMSKIO KŪRYBĄ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Joseph W. Gluhman   

Kazimieras Žoromskis savo studijoje New Yorke

Kazimieras Žoromskis gerai pažinojo gamtą, ypač Naujosios Anglijos pakrantes, kai pasuko į abstraktą. Ir jis tai padarė, be abejo, todėl, kad įtikėjo, jog tuo keliu pasieks didesnių kūrybinių galimybių, negu jų išgaudamas realizme, kurio mokykloje dailininkas formavosi. Ne, jis neatsisakė žinomo realisto Justino Vienožinskio įtaigavimų, pas kurį mokėsi savo gimtojoje Lietuvoje, nes šio mokytojo patarimai turėjo lemiamos svarbos jo kaip dailininko išsivystymui.

Dabartinė Žoromskio tapyba yra išskirtinė, nors ir tebėra susirišusi su tradicijomis, kuriose dailininkas subrendo. Žoromskio kūryboj randame tokių charakteringų poveikių, kurie giminingi Lietuvos menui: nesvarbu daiktiniam ar bedaikčiui, repre-zentatyviniam ar abstraktui.

Tai sudaro kilnumą ir aiškumą komponavime; jautrumą, apipavidalinant drobės paviršiaus plotus ir tekstūras; stiprų giluminės erdvės įspūdį; paletę spalvų, kurios sutinkamos gamtoje; santvarką toninių bei chromatinių kontrastų, o labiausiai puikiai apvaldytos elegancijos nuotaiką.

Žoromskio trečiojo matavimo serijos išsivystė gana logiškai iš jo ankstesnės tapybos. Šie darbai stovi tarp jo geriausių laimėjimų. Kaip ir visi kiti, jie rodo dailininko nepaprastą jautrumą regėjimo niuansams. Jų organizacinė struktūra yra linijinė, bet jie tuojau pat mus efektingai pagauna ten rodomu paviršiaus bangavimu ir erdvės apšvietimu. Jų spalvos suharmonizuotos ir jų toninės vertybės modeliuotos su tokia precizija bei subtilumu, kad, paviršutiniškiau žiūrint, jie gali atrodyti neįtikėtinai paprasti. Tuo tarpu, kai kantrus atidumas tuose darbuose suranda beveik magišką pasaulį.

Mes esame dėkingi Kazimierui Žoromskiui už suteiktą progą parodyti savo darbus Lafayette kolegijoje (Van Wickle galerijoje).


Joseph W. Gluhman yra Lafayette kolegijos Meno departamento vedėjas ir meno istorijos profesorius, anksčiau dirbęs kaip muziejų kuratorius ir galerijų direktorius. Ši būdinga ištrauka yra iš jo straipsnio "K. Žoromskio abstraktusis realizmas", atspausdinto parodos kataloge ir "The Lafayette" laikraštyje, Easton, Pa.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai