Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SKAISTI KERTĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VENANCIJUS ALIŠAS   

Kiek laiko prasėdėjau ant šitų akmenų?
Aplinkui visa šičia tyla ir ilgesys...
Aušra ar atmininių slaptingas šlamesys
Prisiglaudė prie veido sukruvintu sparnu?

Į kur iš uosto plauksit, o gedulo laivai?
Jūs liūdną siluetą miegūstam vandeny
Matau iš lėto tolstant ... — Ir pasivaideni
Tu, tolstanti jaunyste, taip aiškiai, taip gyvai.

Yra kiekvieno mūsų širdy skaisti kertė,
Kurią tolydžio dengia šešėliai dideli,
Ir prie kurios mes niekad negalim priartėt.

O dieviška ekstaze, tu uždangą keli.
Nuo tų sapnų ir vilčių, kuriuos jau taip senai
Sapnuojam nesižiniai — kaip saulę pelynai.

 

San Paolo


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai