Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LITERATŪRA PDF Spausdinti El. paštas


Reta knyga apie Tibetą

A. David Noel, prancūzė Tibeto tyrinėtoja, išleidžia sensacinę knygą apie Tibetą, pavadintą „Barbarų krašte į vakarus nuo Kinijos“. Tai pirmoji baltoji, patekusi į neprieinamas Tibeto šventyklas. Šios knygos ištraukų buvo skelbta spaudoj.

Žurnalas 19 kalbų

Amerikoje 19 įvairių šalių leidėjų leis iliustruotą žurnalą, kurį spausdins 19 kalbų.Tokio žurnalo tikslas — pradėti glaudesnį bendradarbiavimą tarp atskirų tautų.

 

Thomas Mannas

pradėjo Amerikoje ciklą paskaitų. Jų svarbiausia tema „Nietschės filosofija dabartinių įvykių šviesoj“. Taip pat baigia porą savo naujų veikalų.

Biblijos vertimas į eskimų kalbą

pasirodo netrukus Romoje. Tekstas atspausdintas vadinamuoju siliabiniu šriftu, nes ši šiaurės tauta savo raidyno dar neturi. Tai buvo nepaprastai sunkus darbas, kurį atliko tėvai misionieriai, įsikūrę prie Hudzono įlankos. Specialus įrišimas apsaugos Bibliją nuo visokių oro negerovių.

Atstato Goethės namą

Frankfurto a. M. miesto taryba nutarė atstatyti sugriautas Goethės namus. Norima juos atstatyti tokius, kad iš jų būtų matyti visas miesto vaizdas.
Miunchene šiemet vasarą numatoma pastatyti du prancūzų veikalus: J e a n Anouilh o meilės misteriją „O r p h e u s ir Euridikė“ ir Paul Claudelio „Šilkinį batelį“. Vaidins geriausi vokiečių artistai.

Latvių kūryba vokiškai

Wiborada Verlag Post išleido išverstus iš latvių kalbos į vokiečių kalbą Konstantino Raudyvės „Silvestro Perkono atsiminimus“, 3 tomų romaną. Pirmasis tomas pavadintas Ieškotoju, antrasis — Šviesa, trečiasis — Amžinuoju Piligrimu. Turi išsivertę į prancūzų kalbą ir estai keletą savo klasikų veikalų, o lietuvių šiomis dienomis išėjo tiktai St. Zobarsko vokiškai „Das Lied der Sensen“ („Dalgių daina“).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai