Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KŪRYBOS PASAULY PDF Spausdinti El. paštas
Religinis gyvenimas

* Prancūzų kard. S a h a r d' a s , tardamas prancūzų akademikams NotreDame katedroje žodį, jame plačiau sustojo prie mokslininkų minties laisvės ir jos suderinimo su krikščionių klusnumu, pažymėdamas, jog Bažnyčia gavo iš Kristaus neribotą laisve skelbti tikėjimą ir spręsti doros reikaluose. To krikščionys niekad neprivalo užmiršti. Tačiau visi žinome iš dabartinio gyvenimo ir praeities, kaip pažymėjo kardinolas, kad Bažnyčia šita savo teise naudojasi saikingai ir išmintingai. Ji visuomet prisiderina prie visų krikščionių. Tuo būdų pasitvirtina šv. Povilo žodžiai: Omnią vestra sunt! Viskas jums priklauso! Tad kas gali suvaržyti jūsų iniciatyvą, kaip Mistinio Kristaus Kūno narių?

Taigi, dirbkite, meldžiamieji, eikite į pačius tikruosius šaltinius, taisykite laboratorijas, statykite tyrinėjimo institutus, naudokitės visais mokslinio darbo metodais ir priemonėmis. Būkite savo laikų mąstytojai. Būkite, jei tat tiktai yra' galima ir reikalinga, ateities pionieriai ir kūrėjai! Viskas jums priklauso!

Jūsų laisvės čia niekas nevaržo. Jūsų iniciatyva tik paspartina Bažnyčios pažangą. Jūs esate su Bažnyčia surišti ne kokia nors prievarta, bet džiaugsmingu, vaikišku klusnumu Bažnyčios autoriteto nurodytosioms gairėms. Be to antgamtinio prisiderinimo prie Popiežiaus nurodymų visa, ką jūs darote, būtų be gyvybės. Mokslas apie mistinį gyvenimo vieningumą yra kur kas drąsesnis ir universalesnis nei kolektyvizmo doktrina, suskaidanti pasaulį į du blokus, kurie vienas kito nekenčia. Tuo tarpu Mastinis Kūnas visiems be jokio skirtumo yra lygiai prieinamas. Tik tuo būdu į darnią santarmą suvedami asmenybė ir bendruomenė.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai