Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Muzika ir filma PDF Spausdinti El. paštas
* Roberto Schumanno koncervatorija Dūsseldorfe įsivedė kat. bažnytinės muzikos skyrių, kuriam vadovauti pakviestas Dr. J. Neyses.

* Amsterdame su dideliu pasisekimu pastatyta Franko Martino kamerinė oratorija „Le vin herbe“. Kelių vokiečių dirigentų iniciatyva šis žymaus šveicarų kompozitoriaus veikalas net ir nacių laikais buvo pastatytas Vokietijoje.“

* H. Hangas Moliere'o komediją „Įsivaizduotas ligonis“ perdirbo į operą, kuri buvo pastatyta Zūricho miesto teatre.

* Londone steigiamas naujas vad. Karaliaus filharmonkų orkestras. Tačiau jo dirigentas, garsusis seras Thomas Beechamas, jokiu būdu nesutinka į jį priimti moteris. Kodėl? O todėl, kad taip sunku moteris koriguoti. Jei „dama nėra graži, tai šalia jos nenori grježti joks muzikas, o jei ji graži, tai tuo atveju jie negali šalia jos griežti. („Telegraf“, Berlynas.)

* „Ant i g o n o s“ autorius prancūzas Jean Anouilh rašo scenarijų filmai „Hdffmanno pasakojimai“. Norima pastatyti tikrai vertingą tos rūšies filmą.

* Walto Disney muzikinė filmą „Fantazija“ sukėlė užsieny didelį susidomėjimą. Ji parodo, kas muzikinės filmos srity galima pasiekti ekrane, o ko ne.
Katalikų filmų centrinė stato grandiozinę filmą, pavadintą „Karas karui“, kurioje pačiame gale pasirodys ir pats popiežius, pasakydamas į pasaulį 5 kalbomis atsišaukimą (italų, anglų, pran cūzų, ispanų ir portugalų), kuriuo kvies visus aktyviai remti taiką. Tai bus pirmoji filmą, kurioj popiežius iš viso pasirodys, kaip jos aktyvus dalyvis.

* Austrai stato filrną iš tapytojo Anselmo Feuerbacho gyvenimo, pavadintą „Amžinas veidas“. Tapytoją vaidins Fischeris, jo motiną — Helene Thimig.

* Chaplinas, apkaltintas rašytojo Konrado Berovitico plagiatu už filmą „Diktatorius“, su juo teisme susitaikė, sumokėdamas jam 75.000 dol. „moralinių nuostolių“.

* Išradingasis amerikietis Laube New Jorko išrado aparatą, kuris įgalins kinų teatrų lankytojus, be optinės ir akustinės iliuzijos, kad malonumas būtų tobulas, pasinaudoti ir uostymo iliuzija, taip, pavyzdžiui, žiūrovai, matydami ekrane žydinčias rožes, specialaus aparato padedami, galės jas ir užuosti, išvydę mėsinę, galės justi sinkų kvapą, grožėdamiesi virtuvės vaizdais, uostyti tikrąją pupelių kavą. Keičiantis vaizdui, kinta ir kvapas. Aparate yra penki šimtai įvairių rūšių kvapų ir jis pats atsieina labai pigiai. Kasmet tiktai tereikės pakeisti vieną kartą galvaninius stulpus, o ta operacija kaštuoja tik penkis dolerius. („Der Kurier“, Berlynas.)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai