Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Skaitytojai rašo PDF Spausdinti El. paštas
Siunčiu 10 dol. pašto perlaida už 1960 metų prenumeratą. "Aidai" per dešimtį metų gaivino ir ugdė lietuviškąją inteligentiją išeivijoje. Ypač pastaraisiais metais metais "Aidai" buvo stiprūs ir gražūs. "Aidus" skaityti man yra didelė dvasinė atgaiva. Sveikinu "Aidų" Leidėjus ir Redaktorius ir linkiu jiems sėkmės bei ištvermės ir antrajame dešimtmetyje.
Su pagarba
Stasys Rudys

Turiu pasidžiaugti, kad šiemet "Aidai" man buvo įdomesni, negu ankščiau. Pageidaučiau daugiau beletristinės grožinės literatūros ir socialinio pobūdžio straipsnių. Sėkmės!
J. Gužaitis
1960. II. 9

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai