Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Pax Romana konferencija PDF Spausdinti El. paštas
Š. m. rugpjūčio 30 iki rugsėjo 6 d. įvyko pirmoji tarptautinė Pax Romana konferencija Vokietijoje Rottmannshohe — tikslu supažindinti užsienio studentiją su dabartinėmis Vokietijos akad. gyvenimo sąlygomis bei materialine padėtimi.

Tarp užsienio svečių konferencijoj dalyvavo Pax Rom Gen. Sekretorius Kun. Dr. J. Schnuwly, Rudi Salat, Šveicarijos, Olandijos atstovai ir kiti.

Į šį tarptautinį suvažiavimą buvo pakviestas ir dalyvavo vienas LKSAS-gos „Ateitis“ atstovas.

Iš visos eilės skaitytų, referatų bei pranešimų reikia suminėti mūsų atstovo Pikūno pranešimas „Apie katalikybės padėtį Lietuvoje ir tremty“.

Rugsėjo 6 d. tiek užsieniečiai, tiek vokiečiai — KDSE (Kath. Deutsche Studenten-Einigung) atstovai atvyko į Mūncheną, kur P. Rom. tarptautinio suvažiavimo proga buvo suruošta „Unito“ konferencija, kurią sveikino P. Rom. Gen. Sekretorius, Bavarijos švietimo ministeris ir visa eilė žymių asmenybių bei užsienio atstovų.

Čia buvo skaitytas referatas „Lietuvos studentija tremtyje“.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai