Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Iš ciklo "Atsukau laikrodį" (Eil.) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Lidija Šimkutė   
Įėjęs spindulys
Nušvietė aukso juostą ant grindų,

Atgimsta spalvų esybė,
Atbunda lubos,
Kalbasi stalčiai ir komodos.
Rytas renkasi rūbus
Ateinančiai dienai.

*

Užkerėtame name
Neįprasta šviesa ir keistas kvapas
Kažką svaigino.

Prie ilgo ąžuolinio stalo
Sukniubusi meldėsi kėdė.
Spintoje slypėjo paslaptys.
Iš kažkur aidėjo
Satie: Gimnopedis.

Staiga pakilo audra,
Nukrito paveikslai.
Namų šuo sulojo,
Kai praėjo profilis,
Pridengtas šaltu žvaigždynu.

*
Ranka rašė sienomis.
Iki kraujo nutrinti nagai
Siekė nepasiekiamo.
Seilėmis suvilginti sakiniai
Paliko kartėlį burnoj.

*


Užmigusiame kambaryje
Budi paniurusi freska.
Šalia jos voratinklis
Raizgo Fra Angelico mįslę
Neatspėtuose žvilgsniuose.

Išsilaisvinę iš vilties ir nusivylimų
Atsisakę atminties,
Dalinamės dienomis be aušros ir vakaro:
Naktimis be miego,
Kūnu be Dievo.

*


Dienos šešėlis nusigręžė nuo ryto.
Vakaro džiaugsmas apsnūdo.

Laikas ir gamta tapo įvardžiu
Dienai pasimetusiai savaitėje.

Mano paslaptis
Luošoje eilių eisenoje:
Trapus ilgesys,
Baltas
Rankose
Plyštantis
Popierius.

*
Juoda anglimi piešiu šešėlius ant juodo fono,
Žiūrėdama pro tamsią miglą į baltas negro akis.
*
Sugersiu laiką,
Kad liktų tik smiltys,
Kad akinančios kopos
Ir šviesios mintys
Taptų paminklais.

*
Praeina rytmečiai tyri, permatomi, tušti.


Sustingusi šviesa,
Priėjusi prie lango,
Žaidžia tylos kamuoliais.
Sapnas
dvelkia toliu,
glosto pečius,
miegančias krūtis.
*
Blakstienų uždanga kaip vartai užkrito taką.
Liko naktis be pažado: tiršta, juoda.
*
Uždusęs rytas, palietęs kaktą,
blakstienas,
Nuslinko prie medžio.

Nustebo šakos,
Suvirpo lapai,
Išklausę monolitinį refreną.
*
Nemiga persunkta pagalvė
Dvelkia neapykanta laikui.

Tiksinčios minutės
Subėga į dienas
savaites,
metus.

*

Atsirėmiau į praeitį,
Vaškiniuose rėmuose
Kabančią tirpstančiose mintyse.

Išgėrusi rasos,
Prieš saulėleidį,
Atsukau laikrodį.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai