Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LEIDĖJŲ ŽODIS PDF Spausdinti El. paštas
Maždaug sykiu su šiuo "Aidų" numeriu skaitytojai gaus administracijos laišką, kviečiantį pratęsti prenumeratą 1962 metams ir gal atsilyginti užsilikusią skolą.

Šis kvietimas yra tuo svarbus, kad nuo jo priklauso "Aidų" gyvavimas ateinančiais metais. Kuklus prenumeratos mokestis yra pagrindas, ant kurio tenka laikytis, metų bėgyje žvalgantis pagalbos iš šalies. Kuo skubiau skaitytojai į administracijos balsą atsiliepia, tuo žurnalui yra naudingiau.

Iki šiol į kalėdinius "Aidų" laiškus susilaukėme skubių ir palankių atsakymų. Tikimės, kad ir šiemet mūsų balsas atras malonaus atgarsio skaitytojų sielose. Juk mes kovojame ne už kokį medžiaginį labą, bet už kultūros žurnalo gyvybę. Kovojame sunkiose aplinkybėse ir atkakliai jau tryliktus metus čia, Amerikoje. Kiekvieni ištesėti metai yra laimėjimais. Mums brangus kiekvienas prenumeratorius. Ir vienam jų atkritus, žurnalas pasijunta silpnesnis.

Visiems skaitytojams, platintojams ir bendradarbiams labai dėkojame, kad buvo su mumis šiais metais. Meldžiame pasilikti ir ateinančiais. Linkime džiaugsmingų Kalėdų ir šviesių 1962 metų.

"Aidų" leidėjai

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai