Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
LAISVĖS KOVŲ DAINOS. Suredagavo Jonas Aistis. Išleido Lietuvos Nepriklausomybės Fondas. New Yor-kas, 1962 m. 342 p.
Jurgis Gliaudą: IKARO SONATA. Romanas Išleido Nida. Londonas.1961 m. 194 p. Kaina 1 dol.
STASYS PILKA. Leidinys paminėti jo 40 m. meninio darbo sukakčiai. Redagavo A.T. Antanaitis. Chicago 1962 m. 20 p.
Rinktinė. Nr. 9. Nidos Klubo leidinys 1962 m. 80 p.
GIMTOJI KALBA. Nr. 1, 1962 m.
Į LAISVE. Nr. 28 (65). 1962 m.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai