Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Vietoj atsakymo recenzentui A. G. Giedraičiui PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Ignas Malėnas   
Objektyvioji recenzija turi nurodyti knygos silpnąsias puses ir teigiamąsias savybes. Tada skaitytojas gauna tikrąjį knygos vaizdą ir pagal tai renkasi pačią knygą. Jeigu recenzentas tenkinasi tik viena puse, tai jo recenzija laikoma šališka. Nesvarbu, ar jis knygą giria, ar peikia — jis objektyviai jos nevertina, žinoma, čia gali būti kaltas ir recenzento neišmanymas, ar stačiai neapdairumas, kas kartais pasitaiko, kai recenzuojama ne savo specialybės knyga. Toksai įspūdis man peršasi paskaičius A. G. Giedraičio manojo Ė vertinimą. Recenzento nenoriu į-tarti pikta valia, taip pat ir visišku dalyko nepažinimu. Tačiau jam vis dėlto kažko trūko. Pabaigoje recenzentas net pats savęs klausia: "kodėl nieko nepagyriau toje knygoje?"

Ar recenzentas suvokia, kad skaitymo pagrindas yra dviraidis skiemuo? O šioje knygoje tai užima net 87 psl.
Kad elementoriuje iki 102 psl. nėra skiemens, kuriame būtų du gretimi priebalsiai ? O kuris autorius šito laikosi ?

Kad iki 78 psl. vartojami tik dvi-raidžiai skiemens prasideda priebalsiu, nes visi tyrimai parodė, kad lengviausia įskaitomi skiemens, kurie užsibagiia balse (ne prasideda).
Jeigu recenzentas šitai būtų įžiūrėjęs ir vertinęs, tai šitai ir būtų nauja, ko iki šiol mūsų elementoriai nevartoję ir skaitymo išmokymo technikos nelengvinę. Taigi, pačių esminių dalykų recenzentas nepastebėjo ir apie juos nekalbėjo, o tai aš šiame elementoriuje laikau esminiu dalyku, kuris jį išskiria iš kitų iki šiol vartotų elementorių.

Žodis rėdė ne mūsų kilmės, tačiau mes su juo jau apsipratę ir jis nė kiek neblogesnis už recenzento vartojamą bėdinai, kuris taip pat iš slavų imtas.

Visa kita imtina pagal skonį. Sakysim, recenzentui nepatinka net skiemens, kuriuos recenzentas žabaraine vadina. Bet ką padarysi, jeigu su jais reikia vaikai supažinti? Sakysim, aš nemėgstu raidžių s, š, č. Bet ką darysi ? — iš kalbos neišmesi. Už pareikštą nuomonę dėkoju. Ignas Malėnas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai