Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Jolantos Janavičienės keraminės skulptūros PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Jolanta Janavičienė   
Jolanta Janavičienė studijavo keramika Taikomosios dailės instutu-te Freiburge, Vokietijoje, ir meno mokykloje, Sydnėjuje, Australijoje. 1976 keramikos studijas tęsė Romoje, 1978 — pas Aleksandra Kašūbienę New Yorke. 1970 dalyvavo keramikos parodoje Vallauris, Prancūzijoje; 1972 ir 1976 — Tarptautinėje keramikos parodoje Favenza, Italijoje. Australijoje yra surengusi 8 asmenines keramikos parodas ir dalyvavusi daugelyje grupinių. Dailininkė gyvena Australijoje ir dėsto keramika moterų kalėjime, Sihcater, N.S.W.
Jolantos Janavičienės keramikos kūrinių yra įsigiję šie muziejai bei galerijos: Museo internazionale delle ceramiche, Favenza, Italija; National Art Gallery of South Australia, Adelaide, S.A.; Von Beektoueh Galleries, Neivcastle, N.S.W.; Permanent Collection, Government of Alberta, Canada.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai