Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANATOLIJUS KAIRYS   
BROLIS IR SESUO

Tai mano brolis ir sesuo ateina —
Kas vakarą, kas rytą
Jie pabučiuoja vienas kitą.

Tada jie dailina kažką ir dažo,
Ir derina spalvas prie savo pilko rūbo
Arba, rankas sudėję maldai, klūpo,

Ligi naktis atėjusi uždengia
Medžius ir suolus, kur sėdėta,
Kur žvaigždės krintančios stebėta. ..

GYVOJI MIRTIS

Ji numirė pačioj vidurdienio kaitroj.
Jinai, kurią nešiau ant rankų geležinių,
Kurią aš vadinau šventuoju vynu.

Po jos mirties dangus staiga aptemo,
Pradėjo krist ledai. Kapojo jie mane,
Kad jos nepridengiau aš savo krūtine.

Juoda laidotuvių grandinė slenka. . .
Aš stoviu nuošaliai ir negaliu suprasti:
Mane ar Ją jie nuneša užkasti?.. .


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai