Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė MARIJA AUKŠTAITĖ   
NERIMAS

Tuščioj ūkuotoj erdvėj
Su žemės kamuoliu skrendu . .
Alsuoju nerimu kaip gervė,
Ir sustojimo nerandu.

O jau tuoj vakaras užklups,
Galaktikoj žiedai žydės .. .
Balandžiais žemė nenutūps —
Sparnų nepasilsės.

Jei ji pailstų — kur nukristų?.
Su okeanais, su kalnais ...
Gal per žvaigždynus nusiristų,
Mane sučiupusi delnais.MYLIU AS VĖJĄ

Myliu aš vėją —
Pučiantį,
Švilpiantį,

Ūžiantį,
Dūkstantį,
Audrų nešėją.

Myliu aš vėją,
Į stogus beldžiantį,
Lietumi lašantį,
Snaiguoles taršantį,
Ant bangų rašantį —
Šokdantį fėjas.

Myliu aš vėją —
Siaučiantį,
Blaškantį,
Plakantį,
Raškantį —
Tiltų griovėją.

Myliu aš vėją,
Audrų nešėją;
Ciklonus sukantį,
Vulkanus degantį —
Laisvių sėjėją.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai