Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
D. BRAZYTĖS DEBIUTAS VAIKŲ LITERATŪROJ PDF Spausdinti El. paštas
Vaikų literatūra lietuvių kalba kas kartą mažėja, nes tėvai neperka lietuviškų knygų, o ir daugumas vaikų lietuviškai skaityti nebepajėgūs. Be abejo, yra ne tik skaitančių, bet ir rašančių lietuviškai, todėl su tais kartu ir reikia džiaugtis kiekviena nauja lietuviška knyga vaikams.

Prieš kiek laiko   išėjo Nijolės Jankutės "Žebriuko nuotykiai miške gi po to antra jauna autorė, Danutė Brazytė, debiutavo su knygų vaikams "Keturkojis ugniagesys". Malonu, kad tų abiejų knygų tiek autorės, tiek iliustratorės yra mūsų jaunosios kartos žmonės, ir daugiau negu sveikintinas.

Danutės Brazytės  Bindokienės "Keturkojį ugniagesį", 40 puslapių apsakymėlį vaikams, iliustravo Zita Sodeikienė, išleido "Lietuvių Dienų" leidykla (1964). Autorė pasakoja šuniuko Taškiaus nuotykius mieste. Jeigu mes anksčiau pasigesdavom raštų iš miesto gyvenimo, tai ši D. Brazytės knyga ta prasme patenkino. Mieste augančiam vaikui čia viskas yra pažįstama ir kasdien sutinkama. Juo labiau, kad autorė pasakoja paprastai, su nedidele skoningo humoro gaidele. Veikėjai — daugiausia gyvuliai vaikams žinomoje ir įprastoje aplinkumoje, ir vaikui nereikia įsivaizduoti vietovės, jis gali koncentruotis į sakinį, žodžius ir veiksmą. D. Brazytės patrauklus sakinys, gyvas ir nuotaikingas su humoro priemaiša pasakojimas daro knygutę vieną iš geresnių. Taškiuko nuotykiai savo įdomumu ir patrauklumu gali konkuruoti su begale gerų vaikams skirtų amerikietiškų knygų, ir jeigu jau vaikas neskaitys "Keturkojo ugniagesio", tai jis neskaitys ir kitų lietuviškų knygų.

Danutės Brazytės paprastą pasakojimą apie šuniuką pavaizduoja, sakytume, beveik realistinėmis iliustracijomis dailininkė Zita Sodeikienė. Tačiau netvirtintume, kad dailininkė būtų sėkmingai visur šį uždavinį išsprendusi. Ir knygos viršelis truputį perkrautas, ir vaikui bus sunkoka įsivaizduoti ugniagesių mašiną, o ir pats Taškiukas per sunkus ir be autorės suteikto grakštumo. Bet apskritai iliustracijos neblogos.

D. Brazytė, kaip ir anksčiau N. Jankutė, papildo mūsų rašytojų gretas, o tai kelia džiaugsmo kiekvienam, besirūpinančiam mūsų jaunimo, o ir apskritai literatūra. Tas pats pasakytina ir apie iliustratorės. Jau išėjo ir Jono Minei gos eilėraščių knyga, kurią iliustravo Kazys Veselka. Tai trečioji debiutantų vaikams pora, ir tai faktas, kuris verčia visus džiaugtis.

Būtų gera, kad tėvai įsigytų D. Brazytės "Keturkojį ugniagesį", kuris suteiks vaikui džiaugsmo ir praturtins jo dvasią, o svarbiausia — sustiprins lietuviškąjį žodyną Ir tuo pačiu meilę lietuviškai knygai.

Recenzuojama tik tos knygos, kurios yra gautos. Leidėjai ar autoriai prašomi paminėjimui skirtas knygas siųsti redaktoriaus adresu: 27 Juliette St., Boston, Macs. 02122.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai