Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SOVIETINĖ PERIODIKA RUSINIMO TARNYBOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vt. Vt.   
Dviem atžvilgiais sovietinė periodika yra pajungta rusinimo tarnybai: turinio ir kalbos. Žemiau teikiami duomenys tik apie sovietinės periodikos rusinimo tarnybą kalbos atžvilgiu.

Stalino laikų sovietinį šūkį — tautinė forma, socialistinis turinys — po II-ojo pasaulinio karo yra pakeitęs sovietinis vieningumo šūkis, tautų sovietinio suartėjimo ir jų susiliejimo šūkis. Sovietų Sąjungoje turi būti socialistinis ne tik gyvenimo turinys, bet ir forma. Kadangi tautinė kalba, kaip tautinės individualybės reiškimosi forma, tokiam sovietiniam tautų susiliejimui kliudo, todėl ją sistemingai ir atkakliai stengiamasi pašalinti.

Kremlius į užsienį išleidžia ne visą sovietinę periodiką. Pvz., provincinės periodikos, kurioje pasitaiko daugiau konkrečios vietinės medžiagos apie įvairius vietinius reikalus, į užsienį neleidžia. Tačiau ir į užsienį išleidžiami sovietinių respublikų ir okupuotų Baltijos valstybių laikraščiai bei žurnalai liudija dideles Kremliaus pastangas sovietinių respublikų ir okupuotų Baltijos valstybių periodikos tautinę formą - jų tautinę kalbą — "susocialistinti", atseit, pakeisti vadinamąja bendraliaudine kalba, t.y. rusų kalba.
Žemiau skelbiama lentelė tam teikia atitinkamų duomenų. Lentelėje reiškia periodiką respublikos tautine kalba; B — respublikos periodiką dviem kalbom — tautine ir lygiagrečiai rusų kalba; C — respublikos periodiką rusų kalba; D — respublikos periodiką kitomis kalbomis, pvz. Lietuvoje lenkų kalba.

Sovietinė


Laikraščiaižurnalai


respublika


A

B

C

D

A

B

C

D

Armėnija

7

0

2

2

16

10

5

0

Azerbaidžanas

9

5

2

1

1

6

2

0

Estija

9

0

2

0

16

5

2

0

Gruzija

5

0

2

0

8

3

2

0

Gudija

6

0

5

0

7

7

6

0

Kazakija

3

0

1

3

6

0

15

0

Kirgizija

4

0

2

1

6

0

4

0

Latvija

7

0

2

0

13

1

8

0

LIETUVA

7

0

2

1

18

3

6

1

Moldavija

4

0

2

0

4

0

8

0

Tadžikija

3

0

2

0

4

0

7

0

Tyrkmėnija

4

0

2

0

4

0

5

0

Ukraina

12

0

3

1

45

0

46

1

Uzbekija

2

0

2

2

4

0

14

0

Šaltinis: List of Soviet periodicals Available for 1980 Subscriptions, Four Continents Book Corp., New York, N.Y.


Tad sovietinių respublikų ir okupuotų Baltijos valstybių tautinėmis kalbomis 1980 eis 82 laikraščiai ir 152 žurnalai; dviem kalbom — respublikos tautine ir lygiagrečiai rusų — eis 5 laikraščiai ir 35 žurnalai; vien rusų kalba eis 31 laikraštis ir 130 žurnalų; o kitomis kalbomis (Lietuvoje lenkų kalba) eis 11 laikraščių ir 2 žurnalai. Taigi respublikų tautinėmis kalbomis eis tik 63.5% visų leidžiamų laikraščių ir tik 47.6% visų leidžiamų žurnalų. Okupuotoje Lietuvoje lietuvių kalba eis tik 70% leidžiamų laikraščių ir tik 64% visų leidžiamų žurnalų. O tokioje Kazakijoje respublikos tautine kalba eis tik 43% leidžiamų laikraščių ir tik 28.5% leidžiamų žurnalų; Uzbekijoje — tik 33% leidžiamų laikraščių ir tik 22.2% leidžiamų žurnalų.
Vt. Vt.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai