Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Dailininkas Adomas Varnas PDF Spausdinti El. paštas
Dailininkas Adomas Varnas šiuos metus pradėjo, peržengdamas 90 metų ir įkopdamas į šimtinės paskutinįjį dešimtmetį. Jo gyvenimo tėkmėj atsispindi visa mūsų atbudusios tautos dailės istorija.

Pradėjęs dailės studijas Petrapilyje, jas tęsė Krokuvoje ir 1908 baigė Ženevoje. Kaip tik tuo metu Vilniuje buvo pradėtos pirmosios lietuvių dailės parodos. Ad. Varnas buvo tarp pagrindinių dalyvių.

Atstačius nepriklausomą Lietuvą, Ad. Varnas pirmininkavo Meno kūrėjų draugijai, kuri organizavo visų meno sričių gyvenimą. Vėliau dėstė Kauno meno mokykloj. Visi nepriklausomybės meto dailininkai — jo mokiniai.

Ad. Varno produktyvumą liudija jo kūrinių skaičius: apie 1300 tapybos ir apie 500 grafikos darbų (tarp šių pastarųjų apie pusė priklauso šaržui).

Daugiausia Ad. Varnas dirbo peizažo srityje. Paties žodžiais, jam rūpėjo "ne tiktai matyti išorines gamtos formas, bet ir įsigyventi į jos dvasią". Todėl jo peizažai ir pasižymi lyrizmu — ramūs, svajingi, su melancholijos atspindžiu. Tai atitinka ir rausvai pilkų spalvų vyravimas.
Žymią vietą Ad. Varno kūryboj užima ir portretai. Priešingai peizažams, jo portretai greičiau būdingi dramatizmu. Ad. Varnas žmoguje pirmiausia ieško žmogiškosios didybės — jo žmonės kupini polėkio, ryžties, besiveržią per "bangas".

Ad. Varno šaržai liudija ne tik dailininko psichologinį pastabumą, bet ir neužsidarymą nuo gyvenimo. Ligi šiai dienai Ad. Varnas visur sutinkamas, kur kas Čikagoje reikšmingesnio vyksta. Garbingajam Jubiliatui nuoširdūs sveikinimai ir visi labi linkėjimai.
Bangose

Kur bakūžė samanota
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai