Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Trumpi apsakymai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JORGE LUIS BORGES   
THE UNENDING GIFT

Vienas dailininkas mums prižadėjo paveikslą.

Dabar sužinojau, kad jis numirė, New England. Pajutau, kaip ir kitus kartus, liūdesį ir nuostabą, suvokdamas, kad esame lyg sapnas. Pagalvojau apie prarastą žmogų ir paveikslą.

IŠ NUEVA ANTOLOGÍA PERSONAL

(Tik dievai gali prižadėti, nes jie nemirtingi).

Pagalvojau apie numatytą vietą, kurios tapyta drobė nebeužims. Paskui pagalvojau: jei jis būtų čia, laikui bėgant pavirstų dar vienu daiktu, daiktu, mano namų pasidžiavimu ar į-pročiu. Dabar gi jis neribotas, nesibaigiantis, galįs priimti bet kokią formą ar spalvą ir nepririštas prie jokios.

Kažkokiu būdu jis egzistuoja. Gyvens ir plėsis lyg muzika, ir bus su manim iki galo. Ačiū, Jurgi Larco.

(Taip pat ir žmonės gali prižadėti, nes jų pažade yra kažkas nemirštančio).

DURKLAS

Stalčiuje guli durklas.
Jis nukaltas Toledo, pereito amžiaus gale. Luis Melián Lafinur jį padovanojo mano tėvui, kuris jį parsivežė iš Urugvajaus; Evaristo Carriego jį ne kartą turėjo savo rankoj.

Kas jį pamato, nori jį kurį laiką pavartyti; matosi, kad jau seniai jo ieškojo; ranka skubiai suspaudžia rankeną, kuri jos laukia; paklusnūs ir galingi ašmenys taikliai lenda į makštis.

Bet durklas nori ne to.
Jis yra daugiau, negu iš metalo nulieta forma. Žmonės jį sugalvojo ir suformavo labai aiškiam tikslui; kažkokiu amžinu būdu jis yra durklas, kuris pereitą naktį nužudė žmogų Tacuarembó, ir durklai, nužudę Cezarį. Jis nori žudyti, staigiai pralieti kraują.
Rašomojo stalo stalčiuje, tarp eskizų ir laiškų, durklas nepaliaujamai sapnuoja savo paprastą tigro sapną, ir ranka, jį laikydama, virsta gyva, nes įgauna gyvenimo metalas, metalas, kuris kiekviename prisilietime nujaučia žmogžudį, kuriam jį žmonės sukūrė.
Kartais man jo gaila. Toks kietumas, toks pasitikėjimas, toks ramus ar naivus išdidumas, o metai slenka veltui.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai