Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Katalikų persekiojimai Albanijoje PDF Spausdinti El. paštas
Visos bažnyčios ir vienuolynai, visos religinės įstaigos ir mokyklos yra uždarytos ir jų turtas konfiskuotas. Pamaldos uždraustos. Religinės krikšto, jungtuvių ir mirties apeigos neleidžiamos. Shkodros pranciškonų gimnazijos mokytojai su 30 mokinių buvo išžudyti. Taip pat ir visi jėzuitai su savo auklėtiniais. Visi vyskupai nubausti mirtim, išskyrus Durazzo vyskupą, kuris nuteistas 30 metų kalėti (vyskupas turi 68 metus amžiaus!). Iš 360 Albanijos kunigų nužudyta 330. Likusieji yra pabėgę arba į užsienį arba pas partizanus į kalnus. Nuo 1945 m. birželio mėnesio, kada buvo nušautas pranciškonų provincijolas tėvas Ant. Harapi, nebuvę nė vienos dienos, kad Albanijos katalikai nebūtų teisiami ir žudomi. Tuo tarpu komunistų krašte yra tik 10%. — Ir tai vyksta šalyje, kuri jau apaštalų laikais buvo katalikiška; kuri viduramžiais turėjo klestėjusias septynias benediktinų abatijas. Tai vyksta dabartiniais žmogaus teisių laikais, (plg. Das Christentum in Albanien in: "Hochland" 1949, Ok-tober 87-89 p.).
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai