Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MISIJŲ DARBININKAI PDF Spausdinti El. paštas
Kat. Bažnyčios misijose dirba: 22.000 kunigų, 9.000 pasauliečių brolių, 54.000 moterų vienuolių, 94.000 katechistų, 5.000 gydytojų, 2.000 pasauliečių slaugių, 33.000 padėjėjų. Misijų kraštai turi 200 spaustuvių, kurios leidžia 500 laikraščių ir žurnalų, turinčių per 1.500.000 skaitytoju-
— Oficialiomis Congregatlo de propaganda Flde žiniomis šiuo metu pasaulyje yra 497,000 kunigų. Iš jų 250,000 priklauso įvairioms vienuolijoms.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai