Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
trumpai PDF Spausdinti El. paštas
—    Vokietijoje Delegatūros pavestas Liet. Kat. Tremtinių Akcijos Centras organizuoja didelę lietuvių maldininkų kelionę į Romą šventųjų Metų proga. Kelionė turėtų įvykti gegužės mėnesį. Tikimasi gauti Romoje 10 dienų išlaikymą veltui. Tuo metu laukiama atvykstančių lietuvių keliauninkų ir iš Amerikos. Tai būtų pasaulinio masto lietuvių susitikimas Amžinajame Mieste.

—    Norėdami susabotuoti ir suniekinti šventuosius Metus, masonai, jų viršininkų įsakyti, organizuoja visų ložių nariams lankymą keturių Romos vietovių: Panteono, Janikulus, Portą Pia ir kapitoliaus, pamėgdžiodami krikščionių lankymą keturių bažnyčių. Neveltui yra sakoma, kad velnias yra Dievo beždžionė, šiame masonų žygyje jų bezdžioniškumas pasirodo visu ryškumu.

—    šventaisiais Metais, kurie buvo 1400 m. Romoje, pasirodė 5000 vyrų iš Provanso, vad. "baltaisiais flagelantais". Jie ėjo po du, giedodami "Stabat Mater" ir plakdamlesi rykštėmis. Pieimonte šie vyrai patraukė paskui save daugybę net netikinčiųjų. Flagelantų dvasia uždegė visus. Tais pačiais metais iš Emilia jau traukė į Romą 25,000 flagelantų minia. — šventaisiais Metais 1450 m. Romoje įlūžo minios spaudžiamas Angelo tiltas ir 200 žmonių prigėrė.

—    1575 m. šventieji Metai buvo ypatingai puošniai praleisti, šalia pop. Grigaliaus XIII, kuris atidarė šv. duris, stovėjo šv. Karolius Baromejus, atėjęs iš Milano pėsčias.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai