Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EDNA ST. VINCENT MILLAY PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. R.   
Spalių 19 dieną Austerlitz, N. Y. mirė populiariausia šių dienų Amerikos poetė — Edna St. Vincent Millay. Gimusi 1892 metais Maine, ji išgarsėjo keliais poezijos rinkiniais, o taip pat atkreipdavo dėmesio dėdamasi su radikaliais sąjūdžiais.

Galima sakyti, kad jinai priklausė moterų emancipacijos tradicijai, dainuodama laisvai savo džiaugsmus ir aistras. Sunku būtų teigti, kad jos geriausi meiles sonetai būtų gilūs, tačiau jie nuoširdūs, tikrai lyriški ir gražiai suderina senąją formą su moderniu žvilgsniu, ši jos lyrika susilaukė didelio pasisekimo.

Per paskutinį karą Edna St. Vincent Millay savo poezijoj pasinešė idėjų link, dainuodama apie didžiąsias mūsų laikų problemas. Kritikai nurodo, kad šiuose kūriniuose esama daugiau samprotavimo ir retorikos, negu tikros poezijos.

Tokiu būdu jos garsas remiasi ankstesniąja jos lyrika, kuri didžiai patraukė daugelį skaitytojų ir jiems buvo lyg1koks įvadas ar paskatinimas toliau domėtis poezija. Gaivi lr nauja, lyg koks pavasarinis dvelktelėjimas, ji įžengė į amerikiečių lyriką ir dainavo tokius spontaniškus posmus kaip —
What lips my lips have kissed, and where, and why
I have  forgotten,   and what  arms have lain
Under my head till morning; but the rain
Is full of ghosts tonight, that tap and sigh
Upon the glass and listen for reply...

Edna St. Vincent Millay savo gyvenimo dainą baigė ūmai: iš nakties ją rado nukritusią nuo laiptų nuošaliuose namuose, į kuriuos ji buvo pasitraukusi. Ji mirė širdies liga, — tos širdies, kuri laisvų vėjų gaivumu prieš tris dešimtis metų prabilo amerikiečių poezijoj. A. R.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai