Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Trumpai PDF Spausdinti El. paštas
*    Sausio 13 d. Londone atidaryta Karališkoj Akademijoj prancūzų modernistų (1900—1950) dailės paroda. Iš jos buvo išimti visi Bablo Picas-so kūriniai. Akademijos prezidentas Gerald Kelly pareiškė, kad tas ispanas dailininkas (Picasso) Anglijoje vykstančioje parodoje nepriimtinas dėl savo politinių pažiūrų. Savo laiku Picasso dalyvavo komunistų surengtame taikos kongrese Anglijoje. Be to, Varšuvoje jam paskirta dailės premija už neva taikos kūrinius.

*    Kalėdinis "Time" numeris įdėjo skirtingų dailininkų keturais spalvotas reprodukcijas švenčių temomis. Jų tarpe yra ir Vytauto Kasiulio "Bėgimas į Egiptą", labai moderniai suprastas. Jis rodo, kaip V. Kasiulis yra atsisakęs savo pamėgto piešinio ir pasinėręs į spalvų problemas. Laikraštis pastebi, kad šie dailininkai nėra garsenybės, bet visi skirtingai interpretavo tas pačias temas. Apie mūsų tautietį rašo:
"Vytautas Kasiulis yra lietuvis, Paryžiun atvykęs prieš 2 metus. Jis sako, kad jo tapybą paveikęs tremti-niškas likimas. Jo teigimu, Lietuvoje buvę gražių religinio meno tradicijų."

*    šį metą Venecijoje rengiama tarptautinė grafikos paroda, į kurią yra pakviesta ir dail. V. K. Jonynas.

*    Daug kur išemigravę mūsų dailininkai rengia parodas. Paskutiniu metu Kolumbijoje buvo trys parodos (dvi — Kulviečio, viena — Žeromskio). Australijoje rengiama kilnojama paroda, kurią galės parodyti didesniuosiuose miestuose.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai