Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
KONCERTAS
Bėga klavišais siuita,
Ją vejasi rankos risčia.
Vejasi tonai viens kitą —
Bėga siuita iš čia.

Partitūroje raitos rapsodija
Brahmsas pabunda kapuos.
Nušvitusi lenkias Alodija,
Betilstančių gamų aiduos.

PAVASARIS MIŠKE
Vijokliai šuoliais bėga,
Po eglėm plyšta samana.
Kas besupras tą didžią jėgą —
Bangomis verčias žaluma.

Klevai gelsvas viršūnes purto,
Žiedų nepakelia.
Ąžuols nuo klegesio apkurtęs
Sukas į pakelę.

Lizdai kaip grybai medžiuos auga,
Barsukai numeta lopus.
Paukštytė čiulbesiu vilioja draugą
Simfonijoj išliet jausmus.

GĖDOS PĖDSAKAI
Gėdos pėdsakai
Matomi dienos žėrėjime
Ir nakties aklume.
Jų nenuplaus potvyniai,
Neišdegins sausros,
Neperaugs žolė.

Jie nepakils su vėju,
Neištirps su sniegu,
Neišgaruos su lietumi...
Gėdos pėdsakai pasiliks
Ateinančioms giminėms,
Ateinančioms kartoms,
Juodais lašais nukritę,
Pageltusiuos istorijos lapuos.

NAMAI BE STOGO
Kiek kartų lūpomis paliečiau
Tavo veidą,
Paliečiau druską prakaito laše.
Dėl to mūsų pastogėje buvo šilta,
Ir alkio nepažinom.
Kai šiandien lūpomis paliečiau
Tavo veidą,
Jis buvo šiurpiai saldus:
Net bitutė skubiai pasitraukė
Nuo gėlių, kurios dengia tavo guolį.
Gėlės atskirtos nuo šaknies,
Kai tu nuo mūsų.
Aš jau nebegaliu pakugždėti
Apie mūsų sūnelio besikalantį dantuką.
Lenktyniaudamas abi dukrytės
Nebepasitiks tavęs . . .
Rytoj mes bailiai spausimės
Parduotuvės kampe,
Prie sužiedėjusios duonos
Ir mėsos atbrailų.
Tvirtai užgniaužta moneta
Degins sąnarius ir širdį.

Dabar . . . taip lengvai
Galės mus juodint ir barti,
Nes mes esame namai —
Be stogo.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai