Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
TU ESI MANO ŽEMĖ
Tu esi mano žemė.
Į siaurą tavo stuomenį
remiasi sunkios mano pėdos.
Kiekvizną rytą
dizna nusilenkia man tavo veidu —
ir kas naktį mano plaukai,
tos liaunos lietaus atžalos
išsilieja tavo sapnuose
   
Tavyje atradau
visą vasaros perteklių.
O vienkartine dovana!
Lapų šviesuliai ir gėlės
   
Ir tiktai dabar, pirmą kartą, rudeniui atėjus
(kai maniau jog su saule esu tavęs
nebetekusi) —
į kietą, suakmenėjusį medžių liūną
bežiūrėdama supratau,
kaip giliai —
kaip neatšaukiamai toli
esi įsišaknijęs mano kraujo gyslose.

LIŪDESYS
Aš liūdžiu vasaros. —
Vaisiaus pasotinančio apvalumo.
Ir sodų, nubanguojančių povų
šešėliais
   
Rožės,
Kuri vakar atgulusi pilnais skruostais
nekėlė —

Ir jūros.
Aš liūdžiu jūros.


GĖLĖS VAZOJE
Taip,
tu nugalėjai,
ištvėrei,
Žalsganoji.

Per akmens,
uolos amžius
gyva išlikai:
saulę žarstydama.

Ieva
į tave žiūrėjo —
taip kaip aš dabar
žiūriu;

Vasarvidžiui
tavo žiedlapiuose
skriejant
   
Ar sušuks man šviesa,
rytmečiui atėjus?
Baltaveide —

Ar išpraus?

BAIMĖ
I
Ak,
kaip aš galiu
savo sielą
priderint prie
amžinųjų dalykų

ji neklusni,
ji kaip paukštė,
ji visada dega —

II
Vienas tavo
pažvelgimas
atspindi manyje
pavasario sodus -
skendinčius
gaivioj kvaptyje

Ji plukdo mane
su savim
ir neša
Kančios oazė!

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai