Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Aforizmai PDF Spausdinti El. paštas
(Iš "Nesušukuotų Minčių")

KARTAIS turi nutilti, jei nori būti išklausytas.

MAČIAU skrajojančius narvus, juose buvo arai.

KĄ KANIBALAS gali pasakyti apie suvalgytų
jų teises?

ŽIŪRĖJO į viską pro pirštus, staiga suspaudė
kumštį.

DRĄSUOLIS: valgo iš tirono rankos.

IŠ NEŠVARIŲ rankų negalima burti.

PROTINIS ribotumas plečiasi.

TEN, KUR uždraustas juokas, paprastai ir
verkti nevalia.

IŠ  SUŽALOTO  stuburkaulio  išauga  psichinė
kupra.

SVARBIAUSIA, kad blakės neprasiskverbtų į
sapnus.

KIEKVIENAS žiūrovas atsineša į teatrą savo
akustiką.

REIKIA suvisuotinti elitarizmą.

JEI ŽVĖRIS nužudytų iš anksto apgalvojęs, tai
būtų žmogiškumo apraiška.

NEBEGALIM grįžti į urvus, per daug mūsų.

TYLINTIEMS negalima atimti balso.

KAIP sumažėja nykštukai, kai juos stebime pro
padidinamąjį stiklą!

AUTOBIOGRAFIJOJ daug kas nutyli savo
nebuvimą.

LENGVIAU kam nors pripažinti premiją, negu
tiesą.

ŽMOGUS tuomet neturi pasitraukimo kelio, kai
ir priešas jo neturi.

PASIDIDŽIUODAMI vaikščiojo, prisikabinę ant
krūtinių lapelius su kaina, už kurią negalima
jų pirkti.

PASAULIS niekad negali atleisti tiems, kurie
nieku nenusikalto.

STEBINT pasaulį primerkta akim, lengviau
nuslėpti ašarą.

IŠGYVENĘS tragediją, parašė komediją.

POETAI, kurie išsirašo, buvo tik pieštukais.

GERAS kūrinys nelaižo autoriaus rankos.

MAČIAU tironus, kovojusius už laisvę.
Prievartavimo.

YRA TOKIŲ, kurie žudo net mintį apie žmogų.

(Išvertė JUOZAS KĖKŠTAS)


š. m. gegužės mėn. Varšuvoje miręs žymus lenkų poetas ir satyrikas Stanislaw Jerzy Lee (g. 1909) pagarsėjo ypač puikiais aforizmais. Jo aforizmų rinkinys "Nesušukuotos mintys" (Myslinieczesane), išverstas į kelias kalbas, susilaukė V. Europoj labai palankaus kritikų ir skaitytojų pripažinimo.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai